En ny jobbförmedling som synliggör de dolda jobben - kommun för kommun! 

Alla tjänar på att de dolda jobben blir synliga! 

Vi vet att många lokala företagare tycker att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft. Att det bland annat beror på att Arbetsförmedlingen och andra aktörer som idag finns på arbetsmarknaden inte kan erbjuda den service de vill ha. Dessutom är det inte så lätt att veta var man ska vända sig. Vissa upplever att samarbetet med Arbetsförmedlingen är både byråkratiskt och krångligt, och att de privata alternativen är för dyra att anlita och att det därför är lika bra att fixa det själv - att stämma av med det egna kontaktnätet - vi förstår.

Tre av fyra jobb tillsätts idag i små eller medelstora företag och 7 av 10 lediga jobb är dolda och når aldrig allmänheten. Nätverk och kontaktnät är avgörande om en jobbsökare ska hitta ett jobb eller om ett företag ska hitta nya medarbetare. Förlorare är jobbsökare och små och medelstora företag med bristande kontaktnät. Vi tror att förändringen måste börja på lokal nivå. Därför vill vi öppna 290 lokala Platstorg - en för varje kommun. Lokala mötesplatser där alla arbetsgivare kan lägga upp sina lediga jobb helt gratis - även de dolda jobben - och göra dem synliga för alla kompetenta jobbsökare i kommunen. Där alla jobbsökare  i kommunen får samma chans att hitta ett jobb - även de utan kontaktnät och egna nätverk.   

Nu lyfter vi fram de dolda jobben och ger lika jobbchanser åt alla.
Platstorget.se skapar kostnadsfria lokala mötesplatser som är öppna för alla. Vår vision är öka antalet lediga jobb på marknaden, öka tillgången på kompetens lokalt och göra jobben tillgängliga för alla. Det vill säga skapa en öppnare, enklare och rättvisare arbetsmarknad.

Nu får lokala företag ett verktyg för att nå ut med sina dolda jobb. Genom att erbjuda dem gratis annonsering av alla lediga jobb och avlasta dem från stora delar av administrationen blir rekryteringsprocessen enklare, billigare och effektivare. Företagen når längre än sitt eget kontaktnät och slipper gå miste om värdefull kompetens i närområdet. 

Lokalt är lösningen
80% av alla nya jobbtillfällen uppstår i små och medelstora företag. Och 70% av alla lediga jobb når inte allmänheten. Det är egna kontaktnät som avgör vem jobben går till. Samtidigt har företagen svårt att hitta kompetens och många rekryteringar misslyckas. Vi är övertygade om att lösningen finns på den lokala marknaden, det vill säga i kommunen.

När vi underlättar för företagen och synliggör alla jobb i kommunen så ger vi alla jobbsökare samma chans att hitta och söka alla lediga jobb – oavsett vad de har för kontaktnät, kvalifikationer och erfarenheter. På Platstorget söker de jobben utan att ange namn, ålder och kön.

Anslut er och boka ert egna Platstorg! 

Vill ni också ha en lokal jobbförmedling i er kommun där arbetsgivare och jobbsökare kan mötas? Bli sponsor och visa att ditt företag är en viktig del i en levande hemkommun

Partners

Saknar du något, har du tips på förbättringar, vill du ge oss ris eller ros eller vill du veta mer om Platstorget?