Läs mer och se vad som ingår i ert egna Platstorg!

Platstorg? 

Fokus ligger på att skapa en mötesplats för jobbsökare och arbetsgivare i er kommun där ALLA jobbsökare ges chansen att hitta och söka jobb, även de dolda jobben, och där lokala arbetsgivare når ut till jobbsökare i kommunen och inte går miste om värdefull kompetens - en ny lokal jobbförmedling.  

Vi informerar alla lokala arbetsgivare om ert Platstorg. Nu kan alla lokala arbetsgivare lägga upp sina lediga jobb helt gratis, ta emot spontanansökningar, erbjuda praktik och arbetsträning, och alla jobbsökarna kan söka jobb, skicka spontanansökningar till företagen samt ansöka om praktik och arbetsträning. 

Vad ingår i ert Platstorg? 

1. Vi bearbetar aktivt alla arbetsgivare i er kommun för att få dem att använda ert Platstorg.

3. Vi tar fram informationsmaterial om ert Platstorg och sprider dessa i kommunen till både jobbsökare och arbetsgivare.

5. Vi specialdesignar ert Platstorg. Ert Platstorg sticker ut i mängden med mycket information, tjänster och funktioner. 

7. Ert Platstorg får en egen Facebooksida. 
Här lägger vi upp alla lediga jobb, praktikplatser, presentationer av arbetsgivare mm mm. 

Se pris för din kommun

2. Vi hjälper lokala arbetsgivare att lägga upp lediga jobb.

4. Vi matchar kandidater mot jobben och presenterar kompetenserna för arbetsgivarna.

6. Vi genomför kampanjer i sociala medier där vi lyfter upp ert Platstorg mot målgrupperna.

8. Hjälp åt långtidsarbetslösa.
Varje månad gör vi ett utskick till alla arbetsgivare i kommunen där vi presenterar långtidsarbetslösa i kommunen. Fokus ligger på kompetens och erfarenhet - inte namn, ålder eller kön. Målet är anställning, praktik eller arbetsträning. 

Saknar du något, har du tips på förbättringar, vill du ge oss ris eller ros eller vill du veta mer om Platstorget?