Hej och välkommen! 

Vad trevligt att er kommun vill ansluta er och boka ett eget Platstorg. Registrera era uppgifter och vilka tjänster ni vill erbjuda jobbsökare i er kommun.

Registrera uppgifter om
er kommun

Välj tjänster ni vill erbjuda
jobbsökare i er kommun 

  • Berätta vad du erbjuder jobbsökare i din kommun.
  • Vilken typ av arbetsuppgifter kan ni erbjuda?
  • Vilka kompetenser efterfrågar ni oftast?

1. Registrera uppgifter om er kommun
Observera att du måste fylla i alla fälten. 

2. Välj tjänster
Berätta för jobbsökare vad kommunen erbjuder. Annonserar ni era lediga jobb? Vill ni ta emot spontanansökningar? Erbjuder ni praktik och/eller arbetsträning? Vilken typ av kompetenser efterfrågar ni oftast. 

Saknar du något, har du tips på förbättringar, vill du ge oss ris eller ros eller vill du veta mer om Platstorget?