Flera vägar att hitta kompetens i ditt närområde. 

På Platstorget vill vi att du som lokal arbetsgivare på ett effektivt sätt ska nå ut till jobbsökare i ditt närområde. Idag sker 7 av 10 rekryteringar via egna kontaktnät. Nätverk blir avgörande om ett företag ska hitta nya medarbetare eller inte. Vi vill att du som lokal företagare ska nå längre än ditt egna kontaktnät och slippa gå miste om värdefull kompetens i ditt närområdet
På Platstorget finns det därför flera vägar att hitta kompetenta medarbetare i ditt närområde. Du väljer själv vilka vägar du vill använda - vi tycker du ska välja alla! 

Synliggör dina lediga jobb

Det lokala är nyckeln som stimulerar både jobbsökare och lokala företag i din kommun. Jobbsökarna vill kunna överblicka utbudet av jobbmöjligheter i sitt närområde - där de vill arbeta.
Du
(cbm2) som lokal arbetsgivare har en naturlig plats att agera på eftersom det är här du redan verkar - lokal närvaro. Vi tror att den egna kommunen är viktigt - här känner ni alla ett ansvar och stolthet och vill verka positivt - det är här man vill leva, arbeta och bo. Vi ger alla lokala företag ett verktyg för att nå ut med sina dolda jobb. Jobben läggs upp på din kommuns Platstorg och i sociala medier. Genom att erbjuda er gratis annonsering av alla lediga jobb och avlasta er från stora delar av administrationen blir rekryteringsprocessen enklare, billigare och effektivare. Då når du som företagare längre än ditt eget kontaktnät och slipper gå miste om värdefull kompetens i din kommun. Istället betalar du 60 kr per kandidat som du vill träffa (gäller privata företag).

Ta emot spontanansökningar

Öppna upp och låt jobbsökare i din kommun skicka spontanansökningar till dig och ditt företag. Det är ett enkelt sätt att komma i kontakt med kompetenta människor i din kommun och dessutom ger det positiva signaler om ditt företag. Du väljer själv om du vill ta emot alla mögliga ansökningar eller om du vill fokusera på vissa kompetenser och erfarenheter. Spontanansökningarna kommer till oss för granskning och därefter skickas de till dig. Du väljer själv om eller vem du vill gå vidare med. 

Erbjuda praktik och arbetsträning

Praktik eller arbetsträning kan bli en lyckoträff! Både för den arbetssökande och för dig som tar emot praktikanten. Inte allt för sällan leder praktiken till anställning eller framtida samarbeten. Praktiken ger dig som arbetsgivare möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare och den arbetssökande får en viktig kontakt med yrkeslivet. Att erbjuda praktik eller arbetsträning är också ett sätt att hjälpa personer i din kommun som står långt från arbetsmarkanden att få arbetslivserfarenhet, nya kontakter och en positiv känsla att vara behövd - viktiga erfarenheter och egenskaper för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Många av dem som idag står allra längst från arbetsmarknaden i din kommun och som behöver hjälp och stöd från er lokala arbetsgivare är nyanlända, personer med funktionshinder och ungdomar. Ofta är Arbetsförmedlingen inkopplad och kan ge stöd och information. 

Presentera din verksamhet

Att ha en företagspresentation för jobbsökare i din kommun är ett sätt att visa upp ditt företag/organisation samtidigt som det bygger förtroende som en seriös arbetsgivare i kommunen. Platstorget.se hjälper dig med att ta fram en företagspresentation.
Det kan finnas många anledningar till varför jobbsökare i din kommun skulle vara intresserad av ditt företag, men framförallt ser de ditt företag som en potentiell framtida arbetsgivare. I dagens hårda konkurrens om kompetensen är det viktigt att kunna erbjuda en god arbetsplats. Genom att synas för jobbsökare i din kommun kan du väcka intresse för samarbeten i form av praktik och arbetsträning eller fylla ditt rekryteringsbehov.

Saknar du något, har du tips på förbättringar, vill du ge oss ris eller ros eller vill du veta mer om Platstorget?