God man/förvaltare

Det är inte en anställning utan ett uppdrag där ett arvode, rese och kostnadsersättning betalas ut på årsbasis. 

Många människor har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och sörja för personliga angelägenheter. Utifrån detta finns det idag ett stort behov av godemän och förvaltare med olika kompetenser och erfarenheter.

Det är inte en anställning utan ett uppdrag där ett arvode, rese och kostnadsersättning betalas ut på årsbasis.

Uppdraget kräver att man är rättrådig, väl erfaren i svenska samhället samt intresserad av att hjälpa en medmänniska. För detta gör Överförmyndaren en vandelsprövning (bland annat genom kontroll hos kronofogden och rikspolisstyrelsen). 

Tid per månad varierar beroende på uppdragets art men det kan röra sig om 4-6 timmar per månad.
Är du intresserad kan du läsa mer på Ljusdals kommuns hemsida, eller följa nedanstående länk:
https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/radgivningochservice/
overformyndareochgodman.4.f03937e14b78554b8424c21.html 


På denna sida kan du även läsa när den grundutbildning som erbjuds kommer hållas under året.
Om du har frågor eller funderingar ring 0278-250 04 måndag-torsdag kl. 10-12 och fredag kl 11-12 eller maila oss på overformyndare@bollnas.se för att meddela ditt intresse!
 
Obs! Det går ej att anmäla intresse genom att ansöka via detta formulär, du kan enbart anmäla ditt intresse genom ovan angivna kontaktuppgifter.

Lön: arvode, rese och kostnadsersättning betalas ut på årsbasis.
Ansökan senast: löpande