Förskollärare / lärare till Björkängen


Vi söker dig som är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete. Du ska vara delaktig i att driva det pedagogiska arbetet framåt utifrån förskolans läroplan och uppdrag.

Hallsbergs kommun i Örebro län söker förskollärare / lärare till Förskolan Björkängen, med tillträde 2019-01-07

Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas i våra verksamheter utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Förskolan ska bidra till att ge barn självförtroende och framtidstro i sitt tillägnande av nutidens och framtidens lärande. I våra förskolor ska alla barn få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Förskolan Björkängen är belägen i Hallsbergs tätort med närhet till grönområden. Förskolan ansvarar för barn 1-5 år och har 3 ½ åldersanpassade avdelningar. Hos oss kommer du få möjlighet att utveckla verksamheten och din profession tillsammans med många andra drivna förskollärare och barnskötare. Vårt förhållningssätt präglas av att vi är medforskande, tillåtande och lyssnande pedagoger. Ett projektinriktat och ämnesintegrerat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som kompass ser vi som framgångsfaktorer för alla barns utveckling och lärande. Det är viktigt att verksamheten är intressant, meningsfull och rolig. Vi arbetar med att skapa innehållsrika och inbjudande undervisningsmiljöer som ger plats för lek, kreativitet och utforskande.

Hos oss kommer du att få en egen iPad. Vi ser digitaliseringen i förskolan som ett verktyg som både förenklar och förbättrar vår verksamhet. Vi använder digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens digitala kompetens. Hos oss kommer du att få arbetskläder för utomhus- och innebruk. 

Reflektionstid för arbetslag och enskild är förlagd under dagtid, APT är förlagd på eftermiddagstid 1 gång i månaden. Du får friskvårdsbidrag via Actiway

Vi söker dig som är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete. Du ska vara delaktig i att driva det pedagogiska arbetet framåt utifrån förskolans läroplan och uppdrag. Du sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta. Du arbetar för att skapa en förskola där barnen är delaktiga och har inflytande.

Du är flexibel, ansvarstagande och ser möjligheter i ditt arbete. I ditt dagliga arbete ska du kunna möta människor med inlevelse och empati.
Du bidrar till att utveckla pedagogisk dokumentation.

Kvalifikationer:
• är utbildad förskollärare/lärare mot yngre år
• som är väl förtrogen med styrdokumenten
• kan dokumentera och följa barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt och är intresserad av att använda digitala medel som ett verktyg


Varaktighet/ArbetstidArbetsgivare
Heltid
TillsvidareHallsbergs kommun
 
LönPostadress
Månadslön 
Västra Storgatan 14
69480 HALLSBERG
 
 
Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2018-11-18
Ange referens: Ref nr BIF 199/2018
 
  
Kontaktpersoner
Förskolechef Jessica Bengtsson, 070-2691875Fackliga kontaktpersoner
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcent Hallsbergs Kommun, 0582-68 50 00