Psykolog till Burlövs centrala elevhälsa

Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av att arbeta i ett tvärprofessionellt elevhälsoteam. 

Om arbetsplatsen
Burlövs kommun
Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.

I Burlövs kommun arbetar vi alla utifrån en värdegrund där vi ger ett gott bemötande till varandra och de personer som vi möter i vårt arbete. Vi möter varandra på ett likvärdigt sätt som präglas av respekt, vänlighet och förståelse för varandras olikheter. Vi ger en god service till våra medborgare på ett professionellt sätt, där dialogen lägger grunden till förbättringar i våra verksamheter och vårt arbete. 

Vårt uppdrag är att ge service till kommunens invånare och göra det med hög kvalitet.

Arbetsuppgifter
Du planerar och genomför utbildningar och andra kompetenshöjande insatser på olika organisatoriska nivåer utifrån verksamheternas behov.

Du arbetar konsultativt och handleder utbildningsverksamheternas personal med syfte att ge våra barn och elever en optimal inlärningsmiljö. 

Du genomför kartläggningar och utredningar på organisations-, grupp- och individnivå, samt bidrar regelbundet med psykologiska perspektiv i skolornas elevhälsoarbete. 

Du arbetar som en del i ditt uppdrag med att samordna och kvalitetssäkra kommunens särskoleprocesser.

Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att utbilda och handleda kring förhållningssätt som exempelvis CPS och lågaffektivt bemötande. 

Du har erfarenhet av att utveckla tillgängliga och anpassade lärmiljöer både för barn i allmänhet och för barn med specifika behov.

Du har erfarenhet av att utifrån elevens behov genomföra psykologiska bedömningar och stödja verksamheterna i att omsätta resultaten av dessa i praktik. 

Du har ett stort engagemang för att utveckla och profilera elevhälsofrågor på organisationsnivå.

Du är flexibel, självständig, bra på att samarbeta över professionsgränserna och van vid att göra professionella prioriteringar.

Vid rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort och tillgång till bil underlättar för tjänsten men är inget krav.

Tillsvidareanställning
Heltid
Antal tjänster: 1
Referensnummer:   A823783

Kontaktpersoner
Marie Mårtensson
chef centrala elevhälsoteamet 040-625 61 51marie.martensson@burlov.se
Albin Tingsvall
Psykolog med medicinskt ledningsansvar 040-625 61 90 albin.tingsvall@burlov.se

Facklig företrädare
Facklig företrädare nås via Medborgarservice
040-625 60 00

Övrigt
Burlövs kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Burlövs kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

För att kunna erbjudas tjänst som psykolog krävs uppvisande av psykologlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen, samt utdrag ur belastningsregister.