Projektledare

Din uppgift blir att maximera nyttjandet av bussen och minska bilåkandet till och inom Järvsö. Arbetet förutsätts bedrivas med stor grad av självständighet. Den organisatoriska hemvisten blir inom Kommunledningskontoret men med placering vid Destination Järvsös lokaler i Järvsö.

Arbetsplats
En chans att arbeta för en omställning till ett hållbart resande. I detta jobb får du möta utmaningen att hjälpa resenärer förändra sitt beteende till att välja hållbara färdsätt.
Ljusdals kommun och Destination Järvsö samverkar i ett arbete för en mer hållbar besöksnäring. Som ett led i detta startar under årets vintersäsong en försöksverksamhet med skyttelbusstrafik inom Järvsö för att minska bilberoendet. Din uppgift blir att maximera nyttjandet av bussen och minska bilåkandet till och inom Järvsö. Arbetet förutsätts bedrivas med stor grad av självständighet. Den organisatoriska hemvisten blir inom Kommunledningskontoret men med placering vid Destination Järvsös lokaler i Järvsö.

Arbetsuppgifter
Beteendepåverkande insatser:
Inventering av behov och möjligheter hos besökare och aktörer.
Dialog med aktörer inom Destination Järvsö för att utröna när och var behoven av skytteltrafik är störst. Detaljplanering av skyttelbussens turlista i samråd med entreprenör för största möjliga användarvänlighet.
Delaktighet i utformning av marknadsföringen för Järvsö så att hållbarhetsaspekten lyfts fram i säljbudskapet.
Kartläggning av nuvarande turisters och fastboendes beteende och vanor genom gästenkäter och kvalitativa intervjuer.
Medverkan i samråd mellan kommunen och andra aktörer för att främja en planering för fysiska och strukturella förändringar mot mer hållbart resande.
Arbeta med ”nudging” för att göra det enklare för besökare att välja miljösmarta resealternativ.
Aktiv synlighet i sociala medier.
Utbildning och medvetandehöjning om resandets klimateffekter.
Dialog med X-trafik och SJ kring samordning av tidtabeller och marknadsföring.
Dialog med lokala turismaktörer för att arbeta ihop en framtida samfinansierad fortsättning av trafiken efter försöksperioden. Arbete med prissättning och betallösningar, där utgångspunkten är att skyttelbussens kostnad skall bakas in i priset för boende, resa och/eller liftkort så att den för kunden framstår som gratis och därmed attraktiv att använda.

Kvalifikationer/utbildning
Tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Gärna lämplig högskoleutbildning.

Övrigt
Tjänsten tillsätts under förutsättning att sökt bidrag från Energimyndigheten beviljas.

Varaktighet och Sysselsättningsgrad
Projektanställning under tiden 2018-12-03-2020-11-30.
Deltid 50%.

Upplysningar lämnas av
Utvecklingschef Rolf Berg, 070-206 12 39

Fackliga kontaktpersoner
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln, 0651-180 00.
Sista ansökningsdag
2018-11-17

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:

Ljusdals kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. 

Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.