IT-strateg 

Att vara IT-strateg innebär att du tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp är med och leder skolans och förskolans utveckling. En viktig del är att utveckla skolans och förskolans systematiska kvalitetsarbete och det pedagogiska ledarskapet. Vår undervisning ska hålla hög kvalitet och bidra till att alla elever når kunskapskraven och att de flesta elever når de högre målen i läroplanen. 

Vill du vara med och bygga landets bästa skola? Hallsbergs kommun gör en omfattande satsning på skolan och söker nu IT-strateg till förskola och grundskola bildningsförvaltningen, Hallsbergs kommun. Hallsberg är en växande kommun. Nya förskolor byggs och gamla skolor renoveras, byggs om och byggs till. Hallsberg har idag sju skolenheter och sexton förskoleenheter.

Hallsbergs skolor genomgår en positiv utveckling och möjligheterna är stora. Vi kan med stolthet säga att vi är en av de kommuner som kommit längst i Sverige när det handlar om digitala verktyg i förskola och skola. Alla elever i skolår f-9 har en egen lärplatta/dator. I förskolan finns det en lärplatta till fem barn. Skolans olika lärmiljöer har utvecklats med hjälp av digitala verktyg. De senaste sex åren har det funnits en strategi som omfattar såväl de digitala verktygen som lärarnas förmåga att använda dessa, för att utveckla undervisningen.

Att vara IT-strateg innebär att du tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp är med och leder skolans och förskolans utveckling. En viktig del är att utveckla skolans och förskolans systematiska kvalitetsarbete och det pedagogiska ledarskapet. Vår undervisning ska hålla hög kvalitet och bidra till att alla elever når kunskapskraven och att de flesta elever når de högre målen i läroplanen. IT är en naturlig del i våra pedagogers och elevers arbete. Det ger oss möjlighet att lära och undervisa på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Det påverkar även våra möjligheter att samarbeta och kommunicera. Sammanhanget är det viktiga och vi ser inte IT som en fristående fråga som har ett egenvärde. Med denna ingång har Du en naturlig del i utvecklingsfrågor.

Som IT-strateg är förvaltningschefen din närmaste chef. Du ingår i bildningsförvaltningens ledningsgrupp, där du samverkar med förvaltningens rektorer och förskolechefer. På förvaltningen finns även en IT-tekniker och en utvecklingssamordnare. Inom centrala elevhälsan finns en IT-pedagog som fokuserar på kompensatoriska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. I respektive verksamhet finns lokala IT-ansvariga. Dessa blir nära samarbetsparter för Dig och Du leder dem i olika nätverk.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Planering och utveckling av IT-området utifrån beslut och givna ekonomiska ramar.
- Utbildning och processtöd till pedagoger och pedagogisk ledning i förskola och skola.
- Följa upp och utvärdera utvecklingen och kvaliteten inom området.
- Systemförvaltare av specifik mjukvara.
- Externa kontakter inom verksamhetsområdet.

Vi söker dig som:
-Har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning.
- Har erfarenhet och kunskap av att jobba med IKT i skolmiljö. 
- Har grundläggande kunskap och förståelse för aktuell hårdvara och mjukvara.
- Har hög social kompetens med god förmåga att samverka och samarbeta.
- Har modet och kraften att bedriva utvecklingsarbete och hantera konfliktsituationer.
- Förstår värdet i att stödja och uppmuntra kommunens pedagoger.
- Har B-körkort.

Vi erbjuder dig:
- Konkurrenskraftig lön och individuell löneutveckling.
- Goda utvecklingsmöjligheter.
- Ett inspirerande och roligt arbete med trevliga och duktiga kollegor.
- Friskvårdsbidrag (ActiWay)
- Möjlighet till förmånsbil och förmånscykel

Välkommen med din ansökan!
 
Körkort klass B - Bil.
 
 
Varaktighet/ArbetstidArbetsgivare
Heltid
TillsvidareHallsbergs kommun
 
LönPostadress
Månadslön 
Västra Storgatan 14
69480 HALLSBERG
 
 
Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2018-10-31
Ange referens: Ref nr BIF 174/2018
 
 
 
Kontaktpersoner
Förvaltningschef Fredrik Nordvall, 0582-685340
Fackliga kontaktpersoner
- Lärarförbundet -, 0582-68 50 48
- Lärarnas Riksförbund Eva Hesselmyr, 0582-68 50 47