Arbetsledare till Särskilt boende

Uppdraget som arbetsledare för din enhet innebär, driva utveckling genom delaktighet som leder till ständiga förbättringar med resultat av ökad kvalité och kostnadseffektivitet. En del av utvecklingen av medarbetare består av medarbetarsamtal och lönesamtal.


Är du en av våra arbetsledare?

På Kullängens särskilda boende i Hallsbergs kommun, kommer vi prova en ny ledningsorganisation. Missa inte chansen att vara med skapa en verksamhet utifrån ständiga förbättringar och rätt förutsättningar att nå de mål våra politiker har tagit.
Ett av dessa mål, är att våra brukare ska känna sig trygga med sin vård och omsorg. Inom Särskilt boende vill vi fördjupa oss vidare i denna ”känsla av trygghet”. Vi ser att, för att uppnå en hög känsla för våra brukare, behöver också känslan av trygghet finnas hos våra medarbetare.

Vi vill, för att skapa denna trygghet, förtydliga och utveckla medarbetarskapet utifrån ett nära och coachande ledarskap, samt skapa en attraktiv arbetsplats med en hållbar arbetsmiljö. Det tänker vi uppnå via ny ledningsorganisation, med en strategisk enhetschef som leder sin verksamhet genom tre operativa arbetsledare.

Kullängens särskilda boende har 70 lägenheter och är det största boendet i Hallsberg. Nytt vård-och-omsorgsboende, projekteras med eventuell inflyttning år 2025.
Hallsberg är en växande kommun med goda kommunikationer som gör det enkelt att pendla till och från jobbet. 

Arbetsuppgifter: 
Du kommer att ha utvecklings och kostnadsansvar för ca 20-25 medarbetare. Det övergripande ansvaret för budget, personal, verksamhet och arbetsmiljöansvaret har enhetschefen. Du kommer också att ingå i enhetschefens ledningsgrupp tillsammans med två andra arbetsledare. 
Uppdraget som arbetsledare för din enhet innebär, driva utveckling genom delaktighet som leder till ständiga förbättringar med resultat av ökad kvalité och kostnadseffektivitet. En del av utvecklingen av medarbetare består av medarbetarsamtal och lönesamtal.

Kvalifikationer: 
Du har omvårdnadsutbildning- eller högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. En dokumenterad ledarerfarenhet samt erfarenhet inom vård och omsorg är en merit.

Du ska vara en engagerad och tydlig ledare som jobbar för en god arbetsplats och kunna se att du ingår som en del i en större helhet. Kommunikation och konstant dialog med kollegor och andra aktörer är en självklarhet för dig.

Du gillar att ta initiativ och se resultat och du har en god förmåga att strukturera och planera. Som ledare är du uppmuntrande och inspirerande. Du bjuder in till samtal för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat fullt av kreativitet och nytänkande lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har god förmåga att samarbeta och möta medarbetare, brukare och anhöriga. 
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Varaktighet/ArbetstidArbetsgivare
Heltid
Tillsvidare
Hallsbergs kommun
 
Lön
Månadslön 

Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2018-10-22
Ange referens: Ref nr SAF 169/2018
 
Kontaktpersoner
Områdeschef Clary Starck, 0582-68 53 57
Enhetschef Anneli Kyngäs, 0582-686088
Fackliga kontaktpersoner
- Kommunal -, 0582-68 50 53