Platstorget öppnar den 14 september

Den 14 september öppnar Platstorget. Vid lanseringen av nya Platstorget är över 20 kommuner representerade och ungefär lika många står på tur att få sitt eget Platstorg. 

Etiketter: lansering 14 september

Nu lyfter vi fram de dolda jobben i alla svenska kommuner och ger lika jobbchanser åt alla.
Platstorget.se skapar kostnadsfria lokala mötesplatser som är öppna för alla. Vår vision är öka
antalet lediga jobb på marknaden, öka tillgången på kompetens lokalt och göra jobben
tillgängliga för alla. Alltså skapa en öppnare, enklare och rättvisare arbetsmarknad.
Den 14 september får företagen i Sevriges kommuner ett verktyg för att nå ut med sina dolda jobb.Genom att erbjuda dem gratis annonsering av alla lediga jobb och avlasta dem från stora delar av administrationen blir rekryteringsprocessen enklare, billigare och effektivare. Företagen når längre än sitt eget kontaktnät och slipper gå miste om värdefull kompetens i närområdet. Istället betalar de 60 kr per kandidat som de vill träffa.

Lokalt är lösningen
80% av alla nya jobbtillfällen uppstår i små och medelstora företag. Och 70% av alla lediga
jobb når inte allmänheten. Det är egna kontaktnät som avgör vem jobben går till. Samtidigt
har företagen svårt att hitta kompetens och många rekryteringar misslyckas. Vi är övertygade
om att lösningen finns på den lokala marknaden, det vill säga i kommunen.
När vi underlättar för företagen och synliggör alla jobb i kommunen så ger vi alla jobbsökare
samma chans att hitta och söka alla lediga jobb – oavsett vad de har för kontaktnät,
kvalifikationer och erfarenheter. På Platstorget söker de jobben utan att ange namn, ålder och
kön.

Nu vill vi att alla kommuner ska ha ett lokalt platstorg som kan förändra och förnya den lokala
arbetsmarknaden. Platstorgen produceras och designas av oss. Här visas inbjudande bilder
från kommunen och på ett trevligt sätt beskriver vi fördelarna med att bo, arbeta och leva här.
Vi hoppas att många kommuner vill vara med och visa vägen för alla
små och medelstora företag.